Spoštovani,

 

obveščamo vas, da Psihiatrična ordinacija Rudnik od 13. 12. 2018 dalje ne obratuje več. V primeru, da potrebujete nujno psihiatrično pomoč, se obrnite na Urgentno psihiatrično ambulanto Psihiatrične klinike Ljubljana (Njegoševa 4, 1000 Ljubljana; tel. št. 01/ 4750 685).

 

Obveščamo vas še, da smo Psihiatrično ordinacijo Rudnik, d.o.o., pripojili podjetju Marbl d.o.o., Rudnik II 4, 1000 Ljubljana, ki je s tem postalo tudi skrbnik kartotek. Kontaktirate nas lahko po klasični pošti (na naslovu Marbl d.o.o. / Rudnik II 4 / 1000 Ljubljana) ali prek elektronske pošte na naslovu psih.ord.r@siol.net.

 

Če ste se v preteklosti zdravili v Psihiatrični ordinaciji Rudnik in želite svojo zdravstveno kartoteko premestiti k drugemu zdravniku, naj nam vaš novi izbrani psihiater pošlje 1) uradni zahtevek skupaj z 2) vašim pooblastilom oz. podpisanim soglasjem, na podlagi katerega bomo originalno kartoteko (ne fotokopije!) poslali izbranemu psihiatru. To izhaja iz veljavne zakonodaje, ki je povzeta in razložena v Smernicah za izvajalce zdravstvenih storitev (str. 23):
 

"Zakon o zdravstveni dejavnosti v četrtem odstavku 51. člena določa, da je potrebno v primeru premestitve ali preselitve pacienta ali če pacient izbere drugega zdravnika, vso pomembno zdravstveno dokumentacijo o pacientu predati zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje. Podobno določa Zakon o zdravniški službi v 54. členu. [...] Dokumentacija se posreduje v originalu [...]."

 

Za razumevanje se vam lepo zahvaljujemo.

 

Marbl d.o.o. (pravni naslednik Psihiatrične ordinacije Rudnik)