Aljoša Danieli

Mag. Aljoša Danieli, dr. med., spec. psihiater in zdravnik splošne medicine

Ukvarja se s področjem nevropsihiatrije. Njegovo klinično delo, ki temelji na povezovanju znanja iz nevrologije, psihiatrije in splošne medicine je usmerjeno v zdravljenje bolnikov z duševnimi motnjami, kot posledico nevroloških in internističnih bolezni.

Kvalifikacije in nazivi:

 • diploma na Univerzi v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Odsek  za medicino (1993)
 • program sekundarjata uspešno zaključil s pohvalo (1997)
 • specialistični izpit iz psihiatrije (2000)
 • magistriral na Univerzi v Ljubljani iz medicinskih ved (Vpliv vzdržljivostnega treninga na uravnavanje delovanja srca preko avtonomnega živčevja pri petdesetletnih preiskovancih - 2007)
 • izobraževanje iz področja kardiovaskularne dinamike na Inštitutu za fiziologijo pri prof. dr. Gojmirju Južniču
 • izobraževanje iz področja športne medicine v Centru za medicino športa pri prim. Vanji Vugi
 • dodatna izobraževanja v Sloveniji in tujini iz področja splošne nevrologije, ekstrapiramidnih bolezni in demenc pod mentorstvom prof. dr. Zvezdana Pirtoška
 • konziliarni psihiater na področju nevropsihiatrije v Centru za kognitivne motnje in v Centru za ekstrapiramidne bolezni Nevrološke klinike v Ljubljani
 • član Konzilija Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani za nevropatsko bolečino in član Konzilija za križne motnje

Delovne izkušnje:

 • Klinični center  v Ljubljani, Center za intenzivno interno medicino (1994 - 1998)
 • Psihiatrična klinika v Ljubljani  (1998 – 2009), delo na sprejemnem oddelku in na oddelku za nevropsihiatrične bolezni
 • strokovni sodelavec na Nevrološki kliniki v Ljubljani, Klinični oddelek za bolezni živčevja od leta 2000
 • Medicinski center Barsos od 2011