Kaja Pavlin

Kaja Pavlin, univ. dipl. psihologinja, specializantka klinične psihologije

Ukvarja se z individualnimi psihoterapevtskimi pogovori, psihološkim svetovanjem na različnih področjih in s pomočjo pri načrtovanju učenja. Vodi analitsko skupino, sodeluje v skupinah za relaksacijo in v skupinah oseb s psihozo.

Kvalifikacije:

 • Diploma oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Izobraževalni program Klic v duševni stiski 
 • Strokovni izpit za psihologa v zdravstveni dejavnosti
 • Uvodni podiplomski študij skupinske analize (Inštitut za skupinsko analizo Ljubljana)
 • Podiplomski študij psihoterapije (Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
 • Podiplomski začetni in nadaljevalni tečaj Rorscachove diagnostike po Exnerjevem sistemu
 • Nadaljevalni podiplomski študij skupinske analize (Inštitut za skupinsko analizo Ljubljana)
 • Diplomski podiplomski študij skupinske analize (Inštitut za skupinsko analizo Ljubljana, 2015 - 2017)
 • Specializacija iz klinične psihologije (2016-)

Delovne izkušnje:

 • prostovoljno delo:  pogovor s pacienti in delavnice za otroke v Kliničnem centru Ljubljana na oddelku za dermatovenerologijo (2005-2007)
 • delo z ljudmi s srednjo do težko motnjo v duševnem razvoju v dnevnem centru Društva Vita – pomoč po nezgodni poškodbi glave (2008)
 • praksa v Psihiatrični kliniki Ljubljana, na centru za klinično psihiatrijo - Enota za gerontopsihiatrijo (2009)
 • študij (master thesis) na "Universidad Autonoma de Barcelona" v Španiji (2010)
 • terapevtka v Društvu Žarek upanja – pomoč pri zasvojenostih in odvisnostih (od 2010-2011)
 • svetovalka na kriznem telefonu »Klic v duševni stiski« v okviru Psihiatrične klinike Ljubljana (2011-2012)

Članstvo v strokovnih organizacijah:

 • Slovensko društvo za psihoterapijo psihoz, ki je član Svetovnega društva za psihoterapijo psihoz ISPS
 • Društvo psihologov Slovenije
 • Združenje psihoterapevtov Slovenije
 • Slovensko društvo za skupinsko analizo
 • Group Analytic Society