Cenik

Cenik individualnih programov

Prvi psihiatrični pregled (50min) 130,00 €

Prvi psihiatrični pregled v tujem jeziku (50 min)

140,00 €
Kontrolni pregled (20min) 50,00 €

Kontrolni psihiatrični pregled v tujem jeziku (20 min)

60,00 €
Psihoterapija (50min) 90,00 €
Psihoterapija v tujem jeziku (50 min) 100,00 €
Mnenje o delazmožnosti 150,00 €
Psihološki pregled 150,00 €
1. pregled in mnenje (za IK,DSO...) 170,00 €
Zdravniško mnenje (enostavno) 50,00 €
Zdravniško mnenje v tujem jeziku 60,00 €