Psihiatrična obravnava

Naš glavni cilj je kvalitetna obravnava bolnikov.

 

Posamezniki ob prvem prihodu v Psihiatrično ordinacijo Rudnik opravijo prvi diagnostični pregled, kjer opišejo potek težave zaradi katere prihajajo. Poleg tega povedo, kako le-ta vpliva na njihovo delo, obveznosti in odnose. Težava se umesti tudi v kontekst razvojnih dejavnikov in preteklih izkušenj. Psihiater pacienta posluša in sprašuje, saj tako zagotovi, da pravilno razume vsebino težave. Na koncu psihiater poda strokovno oceno situacije ter se skupaj s klientom odloči in dogovori o nadaljnji obravnavi.