Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje v naši ordinaciji je lahko enkraten pogovor, ki traja 50 minut, ali pa obsega več srečanj. Pogovor je osredotočen predvsem na problem zaradi katerega klient pride, manj na druge vidike klientovega življenja. Terapevt - svetovalec nudi klientu razbremenitev in tudi konkretne napotke ali informacije s katerimi si lahko pomaga pri reševanju svojega problema.