Skupinska analitska psihoterapija

Skupinska analiza je uveljavljena metoda skupinske psihoterapije, ki kombinira spoznanja psihoanalize in drugih ved (sistemske teorije, sociologije…) za razumevanje posameznikovega delovanja. Srečanja pod vodstvom psihoterapevtke potekajo enkrat tedensko po 90 minut, število članov pa je praviloma od 6 do 8.

 

Skupina za svoje člane odpira pomembne teme, pri čemer se raziskuje predvsem naravo vzpostavljanja medosebnih odnosov. Preko tega se lahko doseže globoke spremembe v kakovosti življenja članov. Posebno pozornost se usmerja na odnos med vsakim članom in preostalo skupino, kar vodi v boljšo, zdravo integracijo članov v svojo skupnost, družino in socialno mrežo. Skupina predstavlja tudi vir podpore v času, ko člani delajo pomembne korake v življenju.